Milan Stanisavljević

Nagrade i priznanja

1963
Diploma za učešće naIIIIzložbi predmeta za uspomene, Turistički savez, Beograd
1969
Diploma i srebrna medalja, za učešće na II Biennale Romana d' Arte Contemporanea, Roma
Prva nagrada za skulpturu, Majski susreti, RU «Đuro Salaj», Beograd
1971
Prva nagrada za skulpturu, Majski susreti, RU «Đuro Salaj», Beograd1972
Zlatna plaketa, 6. Susreti amatera Jugoslavije «Abrašević», Valjevo
1973
I Nagrada, Međunarodni susret naivne umjetnosti «Naivi 73», Zagreb
Glavna nagrada «Đorđe andrejević-Kun», «Majski susreti 73», RU «Đuro Salaj», Beograd
1975
Grand Prix de la Collection Winston les Peintres et Sculpteurs Naifs Yougoslaves, Moderna galerija, Ljubljana
1981
Posebno priznanje za izložena dela, 1. Bijenale jugoslovenske samouke umetnosti, GSLUS, Svetozarevo
1983
Posebno priznanje za izložena dela, 2. Bijenale jugoslovenske samouke umetnosti, GSLUS, Svetozarevo
1989
Velika nagrada za izložena dela, 5. Bijenale jugoslovenske naivne likovne umetnosti, MNU, Svetozarevo
1999
Velika nagrada za izložena dela,  Bijenale jugoslovenske naivne umetnosti, MNU, Jagodina
2000
Grand Prix, Insita 2000, 6. Trienále insitného umenia, Slovenska národna galéria, Bratislava
2006
Zlatna medalja, savremena umetnost sveta,za samostalnu izložbu na 10th Cairo International Biennale
2009
Velika nagrada za izložena dela, 14. bijenale naivne i marginalne umetnosti

 

Filmovi o Milanu Stanisavljeviću:
Čovek koji je pojeo vuka, Ćorđe Kadijević
Čudotvorac iz Jabučja, Arsa Milošević, oba filma u produkciji RTS.